Chủ đầu tư Rubik Village là ai?

Chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Rubik Village là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Rubik Corp. Với tầm nhìn dài hạn, đội ngũ lãnh đạo của Rubik Corp luôn tâm huyết và hướng đến mục tiêu đem lại giá trị bền vững cho mọi khách hàng. Chúng tôi mong muốn đầu tư và phát triển để cung cấp cho thị trường hàng loạt sản phẩm chất lượng. Không ngừng gia tăng giá trị cho tài sản của khách hàng những sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp.